Bazy zakupione - nowa pozycja

Uniwersytecka kolekcja prenumerowanych baz online na początku 2020 r. wzbogaciła się o bazę Artstor.  Umożliwia dostęp do bogatej kolekcji grafiki prezentującej szeroką gamę dziedzin sztuk plastycznych. Dostęp zob. https://bj.uj.edu.pl/bazy-zakupione-lista-alfabetyczna ; https://bj.uj.edu.pl/bazy-sztuka​ .
Data opublikowania: 09.01.2020
Osoba publikująca: Mirosław Kubic