Bazy miesiąca: Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa

Baza SAGE Premier

Baza rejestruje zawartość czasopism z różnych dziedzin, wydawanych przez SAGE Publications, m.in. 12 czasopism z informacji naukowej (Information Science). Warto zwrócić uwagę m.in. na: „IFLA Journal”, „Business Information Review”. Aby uzyskać lepsze wyniki wyszukiwania, warto korzystać z operatorów logicznych (AND, NOT, OR). Dla artykułów wydanych od 1999 r. dla użytkowników z Uniwersytetu Jagiellońskiego dostępne są pełne teksty.

Lista czasopism z informacji naukowej (Information Science)

https://journals.sagepub.com/action/showPublications?category=10.1177/social-sciences-and-humanities-information-science

 

Pomoc do bazy: 

https://journals.sagepub.com/pb-assets/PDF/N9J1492-SAGEJournals-User-Guide-1566855866963.pdf

https://us.sagepub.com/sites/default/files/sjuserguide_feb2017.pdf

Baza Polska Bibliografia Bibliologiczna

Baza rejestruje piśmiennictwo z zakresu szeroko pojętej nauki o książce, obejmujące następujące dyscypliny i zagadnienia: ogólne i teoretyczne zagadnienia bibliotekoznawstwa i bibliologii, informacja naukowa i dokumentacja, bibliografia, struktura i dzieje książki, czasopiśmiennictwo, wytwarzanie książki, rozprowadzanie książki, księgarstwo, estetyka książki, ekslibrisy, bibliotekarstwo, użytkowanie książki.

Uwzględnia książki, artykuły z czasopism, fragmenty piśmiennicze, zarówno w formie graficznej,  jak i elektronicznej opublikowane w Polsce, a także za granicą, jeśli poprzez autora lub tematycznie związane są z Polską. Znaleźć w niej można publikacje wydane w latach 1995-2010.

Informacje o bazie oraz instrukcja korzystania:

https://bn.org.pl/bibliografie/bibliografie-specjalne/polska-bibliografia-bibliologiczna/

 

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej prosimy kierować na adres e-mail: barbara.bulat@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Barbara Bułat).

Data opublikowania: 14.11.2019
Osoba publikująca: Olga Marlewicz