Ars Quaerendi - warsztaty 29 maja - środa

Wyszukiwanie publikacji w dotyczących wychowania fizycznego i sportu oraz sztuki można praktycznie poćwiczyć we środę 29 maja 2019 r. podczas dwóch kolejnych spotkań warsztatowych Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie:  "Wychowanie fizyczne i sport - bibliografie" oraz "Polskie elektroniczne źródła informacji z dziedziny sztuki".

Warsztaty "Wychowanie fizyczne i sport - bibliografie" poświęcone będą przeglądowi wybranych baz danych i publikacji. Spotkanie odbędzie się w godz. 11.30-13.

W czasie warsztatów "Polskie elektroniczne źródła informacji z dziedziny sztuki" pokażemy wybrane bazy danych dotyczące filmu, muzyki, teatru, plastyki. Spotkanie odbędzie się godz. 13-14.30.

Na warsztaty zapraszamy do sali 130 (stary gmach BJ, I piętro). Zainteresowane udziałem w warsztatach osoby, które nie mają karty bibliotecznej BJ, proszone są o pobranie u pracownika ochrony na parterze specjalnego identyfikatora.

Data opublikowania: 13.05.2019
Osoba publikująca: Mirosław Kubic