Bazy miesiąca: Biografie

International Directory of Medievalists

Baza belgijskiego wydawcy Brepols Publishers. Jest międzynarodowym informatorem o badaczach okresu średniowiecza. Powstała we współpracy z Fédération Internationale des Instituts d'Etudes Médiévales (F.I.D.E.M.), która działa pod patronatem UNESCO.

Baza zawiera informacje o 15 000 mediewistach z ponach 70 krajów. Podane są następujące dane: stopień naukowy, adres instytucji, w której dana osoba pracuje, numer telefonu, adres emailowy oraz główne kierunki prowadzonych badań / zainteresowań naukowych. Baza jest prosta w obsłudze, opcjami pomocnymi w wyszukiwaniu informacji są: nazwisko i imię, miasto, państwo (zaproponowana lista do wyboru), instytucja, tematyka (zaproponowana lista do wyboru).

Do wyboru są dwie wersje językowe bazy: angielska i francuska.

Informacja o bazach BREPOLIS:

https://about.brepolis.net/

Baza Biogramów

Koncepcja bazy powstała w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Jagiellońskiej i jest uzupełniana na bieżąco. Opisy bibliograficzne, które są do niej wprowadzane, opracowywane są z autopsji. Baza rejestruje opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii Polaków, urodzonych po 1850 r. Notuje osoby zarówno żyjące, jak i te, które zmarły. Zakresem czasowym baza obejmuje publikacje, które ukazały się od 1945 roku. Jest źródłem informacji o 47 300 osobach. Każdy rekord zawiera podstawowe dane o osobie, a w kolejnej części opisy bibliograficzne publikacji na temat danej osoby (m. in: noty biograficzne, nekrologi, wywiady, rozdziały w książkach) i spis bibliografii osobowych. Uwzględniani są: ludzie nauki, kultury, sztuki, muzyki, literatury, polityki, mediów, sportu, działacze społeczni, przedstawicie różnych wyznań religijnych, wynalazcy, przedsiębiorcy, ważne postacie historyczne, ale także osoby mniej znane. Baza dedykowana jest nie tylko osobom, które zajmują się biografistyką, może być także pomocnym źródłem informacji dla wszystkich osób, którzy piszą różnego rodzaju prace. Narzędziami pomocniczymi w wyszukiwaniu informacji są: wyszukiwanie proste i złożone.

Informacje o bazie: https://bj.uj.edu.pl/biogramy

Wszystkie pytania z zakresu pozyskiwania informacji z baz z zakresu biografistyki prosimy kierować na adres e-mail: iza.bielec@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel.: 12 663-34-44, p. Izabela Bielec).

Data opublikowania: 01.04.2019
Osoba publikująca: Mirosław Kubic