Bazy miesiąca: Literatura i językoznawstwo

JSTOR- the Arts & Science, Collection I-XII

JSTOR to wielodziedzinowe archiwum cyfrowe, które oferuje pełnotekstowy dostęp do czasopism naukowych, książek i dokumentów źródłowych z 60 dyscyplin, w tym także z zakresu literatury i językoznawstwa. Biblioteka Jagiellońska posiada dostęp do kolekcji I-XII. Bazę można przeglądać według prostych kryteriów, tj. hasła przedmiotowego, tytułu, wydawcy lub zastosować wyszukiwanie zaawansowane. Dodatkowo można skorzystać z analizatora tekstu, który na podstawie dowolnego pliku tekstowego wpisanego w okienko wyszukiwawcze znajdzie w bazie JSTOR publikacje o podobnej treści.

Pomoc do bazy:

https://support.jstor.org/hc/en-us/articles/360000063528-An-Introduction-to-Searching-on-JSTOR

Webinaria: http://about.jstor.org/event-category/webinar/

Polska Bibliografia Literacka 1988-2003

http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/

Baza Instytutu Badań Literackich PAN swoim zakresem obejmuje prace z teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego. Odnotowuje także polskie teksty literackie i paraliterackie, ich przekłady, a także teksty literackie obce w przekładzie na język polski. Bibliografia rejestruje też inne formy recepcji literatury, takie jak: spektakle teatralne, słuchowiska radiowe, przedstawienia teatru telewizji oraz produkcje polskich filmów fabularnych. Bazę przeszukiwać można według kilku kryteriów: układu działowego, rzeczowego, nazwiska autora, tytułu/słowa w tytule, nazwy wydawnictwa, teatru, miasta.

Polska Bibliografia Literacka za lata 1944/45-1988 dostępna jest w formie drukowanej w Lectorium (sygn. D 910) oraz Czytelni Informacji Naukowej (sygn. H 1851). Wersja elektroniczna za lata 1944/45-1988: http://rcin.org.pl/dlibra/publication/79343

Wszystkie pytania dotyczące baz z zakresu literatury i językoznawstwa prosimy kierować na adres e-mail : anna.grzeda@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel. 12 663-35-11, p. Anna Grzęda).

Data opublikowania: 05.03.2019
Osoba publikująca: Mirosław Kubic