Bazy miesiąca: Filozofia, religia

W lutym Biblioteka Jagiellońska prezentuje wybrane bazy z zakresu filozofii, religii.

Arystoteles Latinus Centre

Jest to kompletny zbiór średniowiecznych przekładów dzieł Arystotelesa zawierający przede wszystkim krytyczne wydania tekstów opublikowanych w seriach łacińskich (elektroniczna wersja nie jest identyczna z drukowanymi publikacjami). Baza może usprawnić zbadanie recepcji myśli Arystotelesa w wiekach średnich przez pasjonatów tematyki filozoficznej, historycznej, religijnej. Pozwala zapoznać się z czołowymi przekładami Stagiryty z kręgu cywilizacji łacińskiej w tym okresie. Baza umożliwia wyszukiwanie poprzez wskazanie okresu, autora, tytułu, wieku, klucza (np. translacje tekstu Arystotelesa, komentarz do tekstu, języka oryginału, do jakiego dzieła Arystotelesa się odnosi) jak również łączenie tych kategorii. Ułatwia też przeszukiwanie oraz łączenie z bazami: Library of Latin Texts, the Monumenta Germaniae Historica i Archive of Celtic-Latin Literature.

Informacje o bazie: http://www.brepolis.net/pdf/Brepolis_ALD_EN.pdf

Pomoc do bazy: http://clt.brepolis.net/ald/manuals/manual_en.pdf

Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich

Baza zawiera wszystkie encykliki i adhortacje Jana Pawła II, przemówienia i orędzia papieża z okazji Światowych Dni Młodzieży oraz homilie i przemówienia z pielgrzymek do Polski - wraz z indeksem pojęć. Bazę można przeszukiwać w sposób prosty (poprzez wskazanie słów zawartych w danym dokumencie i/lub wśród słów kluczowych przypisanych do dokumentu) i zaawansowany (poprzez zawężenie parametrów dokumentu, np. przez miejsce czy rok), umożliwia też wyszukiwanie zacytowanych przez papieża fragmentów Pisma Świętego oraz najważniejszych dokumentów Kościoła katolickiego. Indeks ułatwia wyszukiwanie (znajduje się w zakładce „Indeks haseł”). Warto skorzystać z zakładki „Dokumenty” (w celu zapoznania się z pełnymi tekstami dokumentów i przypisanymi słowami kluczowymi), istnieje też możliwość wykorzystania zakładki „Kontakt” i podzielenia się uwagami dotyczącymi korzystania z tego zasobu.

Pomoc do bazy: http://www.nauczaniejp2.pl/pomoc

Wszystkie pytania dotyczące baz z zakresu filozofii, religii, oświaty i pedagogiki prosimy kierować na adres e-mail: bartlomiej.gapinski@uj.edu.pl lub do Sekcji Informacji Naukowej (e-mail: oinka@uj.edu.pl, tel. 12 663-35-11, dr Bartłomiej Gapiński).

 

Data opublikowania: 01.02.2019
Osoba publikująca: Mirosław Kubic