Dni Otwarte i wystawa "Pamięć Polski Dokumenty Niepodległej"

Przechowywane na co dzień w Bibliotece Jagiellońskiej rękopisy, atlas i mapa Eugeniusza Romera, związane z jego działalnością w procesie kształtowania granic Polski zostały wpisane na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w tegorocznej, III edycji.

Zapraszamy na Dni Otwarte towarzyszące wręczeniu certyfikatów obiektom wpisanym na tę prestiżową listę.

W sobotę i niedzielę 29-30 września 2018, w godzinach 11:00-17:00 w Belwederze, będą mieli Państwo możliwość obejrzenia wystawy "Pamięć Polski Dokumenty Niepodległej", gdzie zaprezentowane zostaną uhonorowane w tym roku archiwalia, wśród nich również te przechowywane na co dzień w Bibliotece Jagiellońskiej: atlas, mapa i rękopisy Eugeniusza Romera związane z jego działalnością w procesie kształtowania granic Polski:

  • Dzienniki paryskie z 1919 r. (BJ Rkp. 10243 II, BJ Rkp. 10244 III)
  • Notatki z pobytu w Rydze w 1920 r. (BJ Rkp. 10247 I)
  • Geograficzno-statystyczny atlas Polski redagowany i opracowany przez Eugeniusza Romera ze współudziałem licznych współpracowników. Warszawa, Kraków 1916. (76678 III Mag. Kartogr.)

Na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata w tegorocznej, III edycji trafiła również przedstawiona na zdjęciu rosyjska mapa drogowa z odległościami podanymi w wiorstach, z ręcznie naniesioną [czerwonym atramentem] granicą polsko-rosyjską z 1920 r. Na odwrocie w lewym górnym rogu ręką E[Eugeniusza] Romera (piórem): „Mapa na której wykreśliłem granicę polsko-rosyjską z traktatu /preliminarz/ rygskiego[!] dnia 8/X około 4 rano – rysunek zaaprobowany z poprawką przez eksp. Rosyjskiego, jen. [Teodora] Nowickiego. E. Romer. Ryga 8. X. 1920”.
W prawym dolnym rogu mapy, ołówkiem, ręką E. Romera: „Mapa oryginalna /[jeden z 2. egz. oryginalnych] na której wyznaczono X. 1920 w Rydze preliminarzową granicę. Nb egz. rysowany przez deleg. sowiecką podpisany N tj. ich główny ekspert jenerał [Teodor] Nowicki. Del[egacja] rosyjska otrzymała taki sam egzemplarz podpisany R – tj. Romer”. 
(BJ Kartogr. M 49/29)

Link do wydarzenia na profilu Archiwów Państwowych: https://www.facebook.com/events/1591569734477846/

Zachęcamy przy tej okazji również do zapoznania się z artykułem Zbigniewa Kozińskiego, kierownika Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Jagielońskiej pt.: "Spuścizna Rękopiśmienna Eugeniusza Romera w Oddziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej"
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/318903/edition/305210/content?ref=desc

Data publikacji: 27.09.2018
Osoba publikująca: Mirosław Kubic