Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zbiory

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czasopisma od XIX wieku

Okładka Krakowskiego Miesięcznika Artystycznego

Zbiór czasopism w Bibliotece Jagiellońskiej został zapoczątkowany w 1780 r. kiedy KEN przeznaczyła na ich prenumeratę 104 dukaty. W drugiej połowie XIX wieku dzięki Karolowi Estreicherowi zbiór czasopism w BJ  znacznie się wzbogacił. W 1915 ukazała się pierwszy drukowany katalog czasopism zgomadzonych w BJ : Periodica Universitatis Jagiellonicae Cracoviensis. Notował on 779 tytułów w układzie alfabetyczno-działowym - w tym 260 tytułow polskich i 519 czasopism obcojęzycznych.

Gromadzenie  zarówno czasopism polskich jak i obcych obowiązuje w Bibliotece Jagiellońskiej do dnia dzisiejszego. Jeśli chodzi o czasopisma polskie to ustawa z 1932 wprowadziła obowiązek dostarczania druków (nie więcej niż 10) dla celów bibliotecznych oraz dla rejestracji wszystkich odbitych lub wydanych w państwie druków przeznaczonych do rozpowszechniania. Obowiązki wydawców potwierdziły kolejne, powojenne akty prawne (z 1968, 1996). Zgodnie z tym ostatnim  Biblioteka Jagiellońska otrzymuje 2 egzemplarze każdego drukowanego w Polsce tytułu (nakład powyżej 100 egz.). Obok egzemplarza obowiązkowego, źródłem wpływu czasopism  do BJ są kupno, wymiana i dary (te 3 ostatnie sposoby dotyczą zarówno czasopism polskich jak i przede wszystkim obcojęzycznych).

Do najrzadszych czasopism w zbiorach BJ należy pierwszy periodyk polski  "Merkuriusz Polski" z 1661 r. Biblioteka posiada również bogaty zbiór czasopism polskich z XVIII wieku oraz prasy z okresu powstań narodowych.

Dostępność cyfrowa

Zbiory podlegają ustawicznemu procesowi cyfryzacji, a efekty wykonywanej pracy prezentowane są w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. 
Link do dostępnej cyfrowo kolekcji czasopism wydawanych od XIX wieku.

Link do Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

 

Zobacz galerię zdjęć